Phí Dịch Vụ

 • Home
 • Phí Dịch Vụ

Bảng Giá Phần Mềm NetYTe

 • Giá Cơ Bản
 • Miễn Phí
 • Số người dùng 1
 • 300 hàng hóa
 • Cảnh báo hàng cận date
 • Cảnh báo nhập nhập hàng
 • Quản lý mã vạch
 • Quản lý nhập hàng
 • Quản lý bán hàng
 • Combo cắt liều
 • Báo cáo kinh doanh
 • Gói Chuyên Nghiệp
 • VNĐ150/Month
 • Số người dùng 1 chủ 1 nhân viên
 • Không giới hạn hàng hóa
 • Cảnh báo hàng cận date
 • Cảnh báo nhập nhập hàng
 • Quản lý mã vạch
 • Quản lý nhập hàng
 • Quản lý bán hàng
 • Combo cắt liều
 • Báo cáo kinh doanh
 • Quản lý công nợ Quản lý thu chi
 • Gói Cao Cấp
 • VNĐ250/Month
 • Quản lý chuỗi
 • Số người dùng không giới hạn
 • Không giới hạn hàng hóa
 • Cảnh báo hàng cận date
 • Cảnh báo nhập nhập hàng
 • Quản lý mã vạch
 • Quản lý nhập hàng
 • Quản lý bán hàng
 • Combo cắt liều
 • Báo cáo kinh doanh
 • Quản lý công nợ
 • Quản lý thu chi
 • Đăng ký

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất cứ ai.